kamachaiya

India2017-4

P1130586@Dharamshala

彼も一生懸命に生きるんだろうな

 

 

 

 


P1130589@Dharamshala

Om Mani Padme Hum

 

 

 

 

 


P1130600@Dharamshala

本当にあなた達の強さをリスペクトしております